Inspreken omgevingsvisie Provinciale Staten Commissie

Gepubliceerd op: 16 januari 2024

Op 10 januari besprak de Provinciale Statencommissie de startnotitie voor de omgevingsvisie. Een omgevingsvisie is eigenlijk een soort grote plannenlijst voor een gebied. Hierop staat wat er allemaal moet gebeuren in dat gebied. Denk aan huizen bouwen, parken maken, wegen aanleggen, en nog veel meer. Het is als een soort blauwdruk voor de toekomst van de plek waar je woont, "het Drenthe uit 2050". Zo zorgen ze ervoor dat alles goed en logisch wordt geregeld in jouw buurt of stad.

In 2026 moet er een nieuwe omgevingsvisie komen. Je kunt wel bedenken dat als je een plan moet maken voor heel Drenthe, dat dat een grote klus is. Daarom wordt er ook al ruim van tevoren over gepraat en overlegd; eerst wordt er een startnotitie gemaakt. In deze startnotitie wordt beschreven wat de grote lijnen zijn van de omgevingsvisie en aan welke taken en opdrachten de omgevingsvisie moet voldoen. Dit gebeurt met organisaties en met inwoners. Wij vallen als jongeren onder inwoners, en daarom moeten wij onze stem nu laten horen. Helemaal omdat Drenthe in 2050 het Drenthe is waar wij als jeugd op dat moment wonen, werken en verblijven!

Hieronder lees je onze volledige bijdrage die wij hebben gegeven, maar in het kort zeggen wij dat de volgende dingen belangrijk zijn voor jongeren de komende 30 jaar en daarna:

  • Voorzieningen voor Jongeren: We hebben behoefte aan goede voorzieningen zoals openbaar vervoer, onderwijs, recreatie, starterswoningen, en goede verbindingen.
  • Meedoen van Jongeren: We vinden het fijn dat jongeren genoemd worden als aparte groep en vragen om actief betrokken te worden bij de Omgevingsvisie.
  • Tijdstip van Bijeenkomsten: We vinden dat bijeenkomsten op avonden gehouden moeten worden om jongeren de kans te geven deel te nemen. (Dit is nu vaak om 12 uur 's middags op een maandag.)
  • Online Betrokkenheid: We vinden het een goed idee om een website te bouwen en we hebben het idee gegeven om een interactief gedeelte voor jongeren te maken, zodat zij deze op school kunnen bespreken met hun docent of juf of meester.
  • Rekening houden met Toekomstige Generaties: We vinden het belangrijk dat volwassenen rekening houden met de toekomstige generaties


Lees hier de hele bijdrage.

inspreken startnotitie omgevingsvisie