Werkwijze

De politiek praat vaak óver jongeren, maar minder vaak mét jongeren. De Jongerenadviesraad Drenthe brengt hier verandering in. Als belangenbehartiger van de jongeren uit de provincie Drenthe geven wij jongeren een stem. Dit kan richting de provincie zijn, maar ook richting andere organisaties. 

Wat doen we?

De JAR is een belangenbehartiger voor en door jongeren uit de provincie Drenthe. We proberen om jongeren meer inspraak te geven in beslissingen van de provincie. Dit doen wij door het geven van gevraagd én ongevraagd advies aan de provincie Drenthe over belangrijke onderwerpen die spelen.

Om de politiek goed te kunnen adviseren, verdiepen we ons eerst op verschillende manieren in het vraagstuk. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met anderen, door op werkbezoek te gaan of door de inzet van ons Jongerenpanel.

Naast het geven van adviezen houden we ons bezig met verschillende projecten. Wij denken graag met organisaties mee over alles wat jongeren aangaat. Een gesprek is altijd mogelijk en als het kan, helpen wij mee!

Waarover gaat het?

De jongerenadviesraad houdt zich bezig met alle onderwerpen die jongeren raken. Voor 2021 willen we ons in ieder geval richten op de volgende thema's:

  • Mentale gezondheid van jongeren (waaronder eenzaamheid)
  • Tweede Kamerverkiezingen
  • Klimaat, milieu en energie