Werkwijze

 JongerenAdviesRaad Drenthe

"Jongeren zijn de toekomst, voor hen moeten we het doen." Dit is een zin die je veel hoort tegenwoordig. Toch wordt er op dit moment veel gedaan in Nederland en Drenthe zonder dat jongeren daar echt bij betrokken worden. Daar brengen we verandering in! Als vertegenwoordiger van de stem van de jongeren in Drenthe proberen bij onze mening te laten horen bij besturen en organisaties. We zijn ervan overtuigd dat we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de democratie en daarmee ook het beleid wat ontwikkeld word.

Onze doelen:

1. Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de provinciale staten
We schrijven zelf adviezen over onderwerpen waarvan we denken dat het belangrijk is om onze stem over te laten horen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woningen voor starters en jongeren. Het is een groot probleem dat jongeren uit Drenthe vertrekken naar Groningen en de Randstad omdat ze daar studeren en goedkoper uit huis kunnen gaan dan in Drenthe zelf. Daarnaast kunnen ook de Staten een vraag uitzetten naar ons om te onderzoeken hoe jongeren denken over bepaalde onderwerpen.

2. De stem van de jongeren van Drenthe vertegenwoordigen
We worden veel benaderd door instanties die iets ontwikkelen voor jeugd in Drenthe om hierbij aanwezig te zijn en mee over na te denken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Maatschappelijke Dienst Tijd Drenthe (MDT Drenthe) of sustainable development goals (SDG). Per onderwerp waarover we worden uitgenodigd kijken we in onze groep van de leden wie het leuk lijkt om hierbij aanwezig te zijn. Zo kun je echt invloed uitoefenen daar waar jouw interesses liggen.

3. Jongeren enthousiasmeren voor democratie en politiek
Door het organiseren van evenement of langs te gaan op scholen proberen we meer jongeren actief te krijgen voor de democratie en politiek. Vooral het eerste is belangrijk, je hoeft namelijk helemaal niet een speciale politieke voorkeur te hebben om bij een jongerenraad te komen. Het gaat erom dat jongeren weten dat hun stem en mening belangrijk is en dat ze die laten horen. We proberen dat dus ook extra te stimuleren.

Waarover gaat het?

De JongerenAdviesRaad houdt zich bezig met alle thema's die jongeren raken. In 2024 zullen we ons in ieder geval richten op de volgende onderwerpen:

  • Mentale gezondheid van Jongeren
  • Sociale Agenda
  • Woningmarkt voor starters en jongeren
  • Omgevingsvisie
  • Cultuurnota 
  • Klimaat, milieu en energie

Daarnaast spelen we als JongerenAdviesRaad altijd in op de actualiteiten. Komt er een onderwerp aan bod waarvan we vinden dat we als jeugd onze stem moeten laten horen dan doen we dat. Ook kunnen leden zelf een issue aankaarten waar we dan mee aan de slag gaan.

Onze adviezen 

De afgelopen maanden hebben we twee adviezen uitgebracht. Als wij een advies hebben geschreven dan spreken wij in bij de Provinciale Staten om onze adviezen toe te lichten. Lees hieronder over de laatste twee adviezen die we hebben ingesproken. 

Groningen Airport Eelde

Startnotitie omgevingsvisie