Resultaat Jongeren Cultuuravond Drenthe

Gepubliceerd op: 17 april 2024

Beste deelnemers aan de Cultuuravond,

Op 6 februari jl. vond in het Drents Museum in Assen de Cultuuravond plaats, georganiseerd door de Jongerenadviesraad Drenthe. Het doel was om input vanuit jongeren op te halen voor de aankomende Cultuurnota. De opkomst was erg goed, er zijn veel goede ideeën opgehaald en het was erg gezellig! Hiervoor willen wij iedereen bedanken!!

Alle opgehaalde ideeën hebben wij vervolgens in een document gezet en aan de schrijvers van de Cultuurnota gegeven. Die zijn er mee aan de slag gegaan. Op 12 maart kwam de conceptversie uit. Hieronder staat een overzicht van de meest in het oog springende inhoud. Wij kunnen alvast verklappen dat een groot deel van de door jullie ingebrachte ideeën linksom of rechtsom in de Nota verwerkt zijn. Hier kunnen wij enkel heel blij en trots over zijn. Het bewijst dat jongeren een steeds grotere en beter gehoorde stem hebben binnen de politiek!

In de nota komt namelijk naar voren dat er structureel meer aandacht voor jongeren en hun culturele ontwikkeling komt. Iedereen moet kunnen meedoen en kunnen genieten van het goeds dat cultuur te bieden heeft. Laagdrempeligheid en diversiteit in het aanbod zullen daarom prominent naar voren komen. Onderdelen hiervan zijn investeringen in cultuureducatie en het ontwikkelen van 'broedplaatsen', waar jonge cultuurmakers elkaar kunnen ontmoeten, kunnen sparren over ideeën en hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Vooral dat laatste was een veelgehoord idee op de jongeren cultuuravond!

Wat betreft het theater en het Huus van de Taol gaat er gevraagd worden om meer aandacht te geven aan de jeugd als doelgroep, mede om streektaal levend te houden. Ook de bereikbaarheid van culturele voorzieningen wordt genoemd als aandachtspunt. Verder is het idee van een kunstkaart of een website met een overzicht van alles wat er op cultureel vlak te beleven is ter harte genomen en gaat men in samenwerking met Kunst & Cultuur bekijken hoe zoiets te ontwikkelen is. De Provincie noemt verder het organiseren van een verdiepingssessie om te spreken over het bereiken en betrekken van jongeren bij cultuur. Zo krijgt de door ons georganiseerde avond wellicht nog een vervolg!

Het educatieaanbod wordt ook nog genoemd. Er zal worden verkend of er behoefte is aan de MBO-opleidingen; podium-en evenemententechniek en AV-productie in Drenthe.

Dit was een ruwe samenvatting van wat er, specifiek gericht op jongeren, in de Cultuurnota staat. Als je alle details wil weten, klik dan HIER om de volledige concept cultuurnota te lezen. 

Klik HIER voor het rapport van de JongerenAdviesRaad Drenthe. 

Poster rapport Cultuuravond